14 dagen bedenktijd

  1. Bij de aankoop van producten heeft de consument  de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
  2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Intellihome retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
  3. Klik hier voor onze retourprocedure  en volg de vermelde stappen om een snelle afhandeling te garanderen. Teneinde de terugbetaling te kunnen uitvoeren, gelieve eveneens uw rekeningnummer te vermelden. Bij ontvangst van uw retour maken wij een interne kredietnota en wordt het bedrag, doch uiterlijk binnen 14 dagen, teruggestort. Bij het niet navolgen van de retourprocedure behouden wij ons het recht voor om de retour niet af te handelen tot ontvangst van de vereiste informatie.
  4. Indien uw bestelling in aanmerking kwam voor gratis transport, dan worden de verzendkosten alsnog in rekening gebracht. Ook de verzendkosten voor het terugsturen zijn voor rekening van de klant.
  5. Indien u een GRATIS artikel heeft ontvangen bij uw bestelling dient u dit eveneens te retourneren. Indien dit niet het geval zou zijn zullen wij dit in rekening brengen tegen de huidige verkoopprijs.
  6. Wanneer een door u teruggezonden artikel er "gebruikt" uitziet of beschadigd is, indien er onderdelen ontbreken of de zending niet voldoende werd gefrankeerd, behouden wij het recht om slechts een gedeelte of helemaal niets van het aankoopbedrag te crediteren.
  7. Uitgesloten voor retournering zijn : aangebroken of sterk beschadigde producten, producten die in opdracht van de koper zijn vervaardigd (bijvoorbeeld een op maat gemaakte gordijnrail) of producten die niet  aangekocht werden bij Intellihome.
  8. Indien u wenst kan u andere artikelen in de plaats bestellen. Gelieve dit dan te vermelden bij aanvraag van het retournummer .
  9. De terugzending geschiedt aan:

 

Intellihome Service & Retour

Ganzenkoor 33

2570 Duffel, Belgie.

Hebt u nog vragen of bent u niet zeker of uw product terug mag?

Klik hier om ons te contacteren.